Return to site

Отучване 1.0

Или защо искаме да направим Отучилище?

Отучилище е една идея, която се зароди след повече от три години работа с общности, организации и предприемачи по теми, свързани с по-смисленото правене на бизнес, по-устойчивата среда и по-щастливия живот. Мисията на Отучилище е да създаде “пространство”, в което хора от различни сфери да придобият яснота, увереност и инструменти, за да осъществяват идеите и проектите си по холистичен начин в променящата се среда.

Защо?

Името Отучилище идва от усещането ни за нуждата да учим ОТвъд традиционните бизнес подходи и разбирания. Те имат своята ценност, но и имат нужда от поглед “отвъд” цифрите и продуктивността, за да носят повече смисъл. Също така имаме нужда да се ОТучим от остарели  начини на мислене, които разглеждат организациите като машини, случващото се в тях като линейни процеси, а емоциите на хората се случват само извън работно време.

Светът, в който живеем, не е нещо, което можем да предвидим, навигираме  и планираме. Той е сложен, несигурен и противоречив, но и изпълнен с възможности. Такива са и хората в него, а следователно и процесите на работа. Учим се на линейно планиране и прогнозиране, а след това се сблъскваме с реалност, която се променя за часове пред очите ни. Какво ако, промените и несигурността, не са риск, а възможност за иновация? 

Предприемането на нещо ново - същността на предприемачеството - е свързано освен с промяна на въшната среда,но и с промените, които се случват вътре в нас. Сблъсъкът с новото и непредвиденото ни изправя пред непознати емоционални състояния и често най-голямото учене се случва на ръба на зоната ни на комфорт. Грижата за нас самите, като движеща сила на начинанието, което сме захванали е ключова за успеха - от развитие на емоционална интелигентност до по-дълбоко осъзнаване на мотивацията ни. Вярваме, че личната работа е поне толкова важна колкото и работота с бизнес планове, финансови отчети и маркетингови стратегии. 

В училище сме свикнали да научаваме факти и абсолютни истини от “авторитети” в дадена област, да търсим крайни и правилни отговори. Това обаче е възможно само “на книга”. На практика ученето се случва органично, по много и разнообразни начини, включително и от нас самите - понякога е достатъчно да имаме подходящите условия, за да открием правилната посока. В бизнеса и работата са вкоренени идеи и разбирания за света и самите нас, които вече не са адекватни. Наблюдаваме разминаване между това, което учим и това, което е; между това, което правим и това, което сме. В работата си с различни групи и предприемачи често стигахме до извода, че ни е нужен повече синхрон между това, което наистина се случва в света около нас, работата ни и нас самите. Ние вярваме, че това може да се промени и че колкото повече хармония има между отделните елементи, толкова по-успешно ще е това, което правим и толкова по-удовлетворени ще сме ние самите.

Отучилището ще предлага

  • Обучителни програми, насочени към хора, които вече работят в организации (компании, НПО, предприемачи) и всеки, които има идея за ново начинание

  • Серии от отворени работилиници, събития и разговори

В Отучилището ще прилагаме методи и модели от лидерството на участието (Art of Hosting), емпатията и дизайн мисленето. Отучилището ще бъде отворен център за взаимно учене и изследване на това как да правим бизнес и да работим заедно от една по-дълбока човешка гледна точка.

Нашите ценности

  • Сигурно пространство: вярваме, че да бъдем уязвими и честни със себе си е първата крачка по създаването на услуги и продукти, които имат смисъл за нас и за света. Да сме наясно със себе си и мотивациите си е изклюително важно и би ни спестило много главоболия на по-късен етап. Стигането до тази яснота не е лесно и може да малко некомфортно. Ето защо, за нас е важно да създадем пространство, в което да говорим искрено за идеите и проектите си, но и за страховете и мечтите си.

  • Лаборатория за експерименти: за нас отучилището е пространсво, в което да запретнем ръкави и да случим идеите си - може би на първо време без бюджет и с подръчни материали, да тестваме, да не се страхуваме от първата крачка и да сме готови да променяме и адаптираме според променящата се среда.

  • Общност: “Нужно е цяло село, за да се отгледа дете” - така е и с идеите. Намерението ни е да създадем общност от хора, които се учат един от друг, подкрепят се, предизвикват се и се забавляват. Всеки има нужда от своето “племе”, с което да случва промяната. Отучилището е платформа, която ще събира на едно място хора с различен опит и експертиза и ще стимулира обмена между тях, колективната интелигентност и раждането на нови идеи.

  • Колективна интелигентност: не вярваме, че имаме всички отговори и цялото знание, но вярваме, че разнообразна група от хора, обединена от общо намерение би била близо до “пълното знание”. Ето защо, в отучилището знанието се съ-творява от всички заедно и е в процес на постоянно преоткриване.

  • Въпроси, а не отговори: за нас е по-важен процесът отколкото крайният резултат. Ето защо се стремим да задаваме силни въпроси, които пораждат множество силни отговори, а не търсим един единствен “правилен такъв”.

  • Учене чрез правене: няма как да научим една игра, докато не я изиграем. Така е и с ученето, и с проектите, по които работим. В отучилището експериментираме и работим по собствените си проекти, а не (само) водим записки.

Първи стъпки?

В унисон с вярата ни в малките крачки и прототипите решихме да дадем старт на идеята за отучилището с пилотен уикенд за вътрешни предприемачи (intrapreneurs), който обхваща цялостния предприемачески процес в дадена организация - от вглеждането в личната мотивация, през създаването на прототип и подкрепяща екосистема, която да ускори реализирането на идеята. Подробности за уикенда очаквайте съвсем скоро!

От какво имаме нужда?

Идеята е в самото си начало и я споделяме с вас във все още “суров” вид, който тепърва ще променяме и развиваме. Споделяме идеята на този етап от една страна, защото вярваме в силата на прототипите и експериментите, но и защото имаме нужда от вас.

- Обратна връзка: идеята ни постоянно се развива и адаптира и затова за нас е ценно да чуем различни гледни точки и мнения.

- Хора и организации, които биха подкрепили начинанието с идеи, средства и контакти: в самото начало сме и всяка идея и подкрепа е повече от добре дошла! Ако имате идеи пишете на aohbulgaria@gmail.com

- Участници в пилотния курс: Пилотният курс е насочен към хора, стартиращи някаква инциатива в организациите, които работят (intrapreneurs), предприемачи  и изобщо всеки, който е отворен и любопитен да (от) учи и открива. Ако искате да разберете, когато обявим подробности, запишете се тук!

Сърдечни поздрави,

Ани и Тони

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly