Return to site

Процесът е толкова важен, колкото и съдържанието

Какво означава да сме "дизайнери" на работата си

В нашата работа се срещаме със смислени проекти, въвличащи голям брой хора, които захванати с голям ентусиазъм и вяра в първоначалната идея, по-късно се превръщат в бреме и стават неефективни, а някои просто умират. Причините за това са много, но една е сред най-често срещаните - никой не е обърнал внимание на по-голямата картина и на процеса, през който преминават инициаторите и всички участващи. Улисани в съдържанието, пропускаме да помислим за цялостното преживяване и свързаността на отделните събития и ключови елементи.

Това е особено важно, когато пред нас са комплексни предизвикателства, които нямат конкретен и ясен “верен” отговор и изискват участието на разнообразни групи хора. Когато прилагаме дизайна на процеси, търсим минималната необходима структура, която да позволи на всички да вземат пълноценно участие и от това да се родят най-добрите решения. Прекаленото структуриране ни пречи да сме в крак с постоянно променящата се среда, а липсата на структура води до добре познатата ни хаотичност на работата и загуба на енергия. Понякога устойчивите решения не идват с едно или две събирания, а са следствие на продължителен процес - тогава става още по-важно осъзнато да сме негови “дизайнери”.

От това да формираме екип около себе си и заедно да изясним “защо”-то на проекта, през методите на въвличане на хора, до подхода ни за канене на други участници и обобщаване резултатите - навигирането между всички тези елементи изисква фокусирано внимание и конкретни умения и инструменти. Понякога излизането “извън” темата на проекта, с който сме се захванали, ни помага да видим по-добре целия процес, отвъд съдържанието му. Eто защо за по-големи начинания съветваме поне един от дизайнерите да е външен на екипа човек.

В Отучилище вярваме, че всеки може да влезе в ролята на “дизайнер” на процеси, тъй като много от елементите са интуитивни, но сякаш сме ги позабравили, фокусирани върху стандартните решения “стъпка по стъпка”. В нашата практика открихме, че тази роля ни помага да сме ефективни, осъзнати и стратегически в нещата, които правим. А на вас кое ви помага, когато сте в ролята да организирате по-дългосрочен проект?

Темата разглеждаме в практическата работилница “Дизайн на процеси за ангажиране” на 1 декември в София.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly