Return to site

Бъди промяната, която искаш да видиш...в организацията си

Могат ли големите компании и организации да бъдат гъвкави, бързи и иновативни като стартиращите компании?

Могат ли служителите да влагат “сърце и душа” в задачите си?

Отговорът е “да”, но само ако същите тези организации създадат условия за хората, които работят в тях, да мислят и действат като (вътрешни) предприемачи, а не като служители от 9 до 5.

Има много примери от света защо този подход има смисъл и за организациите, и за хората в тях. От години наред тези вътрешни предприемачи стават ключови участници в промяната на начина, по който работим и правим бизнес. Неслучайно иноватори като Ричард Брансън застават зад “Лигата на вътрешните предприемачи”, a компании като Deloitte и Accenture имат програми, които подкрепят служителите да създават нови проекти и роли вътре в организациите.

Тези носители на промяната отвътре или “cubicle warriors” както ги наричат в “Лигата на вътрешните предприемачи” имат много сложна задача. Пред тях стоят от една страна предизвикателствата на всеки предприемач — да стигнеш до правилната идея, да намериш съмишленици, финансиране и т.н., а от друга — ежедневните задължения и навигирането в голямата организация, която понякога не е толкова гъвкава, колкото ни се иска. За тях е много важно да успеят да изградят подкрепяща екосистема и да въвлекат различни заинтересовани страни. Те повече от всички имат нужда и от умения и инструменти да се справят с комплексността на човешките взаимоотношения, да имат нов поглед върху това как се случва промяната и каква е тяхната роля в това.

Ето защо решихме да посветим пилотния проект на Отучилище именно на тези “смели души” и да създадем сигурно пространство, в което да учимедни от други, да експериментираме, а след това да върнем и приложим наученото в организациите си.

Планираме уикенд-обучение, който ще се случи като “социална лаборатория” в която ще работим с реални казуси,щеекспериментираме и ще учим от всеки присъстващ. Уикендът поставя в центъра и е среща на тези (вътрешни) предприемачи, защото вярваме, че колективната интелигентностна една разнообразна група може да роди наистина нови идеи и вдъхновение и да даде началотo на общност от вътрешни предприемачи, която да се подкрепя и отвъд уикенда.

Ако се разпознаваш като вътрешен предприемач или искаш да станеш такъв, разгледай програмата и събитието и ни пиши с идеи и предложения! Сподели и с други, които може би имат нужда от леко побутване, за да започнат да случват промяната “отвътре”!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly