• Да учим и отучваме отвъд обичайното

 • Защо?

  Живеем в бързо променящ се свят, който изисква нови умения и нагласи

  Мисията ни е да създадем пространство, в което "новият тип" предприемачи от различни сфери да придобият яснота, увереност и инструменти, за да осъществяват идеите и проектите си по холистичен начин в променящата се среда.

  Отучилище е идея, която се зароди след повече от три години работа с общности, организации и предприемачи по темите за по-смисленото правене на бизнес, по-устойчивата среда и по-щастливия живот.

   

  Светът, в който живеем е несигурен, противоречив, постоянно променящ се, но и изпълнен с много възможности. Традиционните разбирания за организациите като машини, които просто могат да бъдат планирани и управлявани се изместват от необходимостта те и хората в тях да развият умения за работа в постоянно променяща се и динамична среда. Размиват се и понятията за работа и личен живот - все повече хора търсят пресечната точка между своите лични стремежи и ценности и работата.

   

  Името Отучилище идва от вярването ни за нуждата да учим ОТвъд стандартните бизнес подходи, отвъд цифрите и продуктивността, където са смисълът и човешките емоции и потребности. Имаме нужда и да се ОТучим от остарели начини на мислене за процесите на промяна - разглеждаме я не като механичен процес, който просто трябва да управляваме и налагаме на другите, а като изследване на новото, включвайки активно хората и с мисъл за устойчивостта.


  Новият тип предприемачи развиват умения за лична устойчивост при трудности и сътресения, могат да планират гъвкаво и итеративно съобразно променящите се обстоятелства, ангажират ефективно и автентично хората около своята кауза и балансират между това да се вслушват средата и да водят проактивно със своите идеи. Именно към такива предприемачи (тези, които предприемат) - независимо дали вече имат собствен бизнес или са на етап на идея, работят в големи организации и ги променят отвътре, или са активни в местната си общност, е насочено Отучилище.

   

 • В какво вярваме?

  Сигурно пространство

  Вярваме, че да бъдем уязвими и честни със себе си е първата крачка по създаването на услуги и продукти, които имат смисъл за нас и за света. Да сме наясно със себе си и мотивациите си е изклюително важно и би ни спестило много главоболия на по-късен етап. Стигането до тази яснота не е лесно и може да малко некомфортно. Ето защо, за нас е важно да създадем пространство, в което да говорим искрено за идеите и проектите си, но и за страховете и мечтите си.

  Лаборатория

  Няма как да научим една игра, докато не я изиграем. Така е и с ученето, и с проектите, по които работим. В отучилището експериментираме и работим по собствените си проекти, а не (само) водим записки.

  Общност

  “Нужно е цяло село, за да се отгледа дете” - така е и с идеите. Намерението ни е да създадем общност от хора, които се учат един от друг, подкрепят се, предизвикват се и се забавляват. Всеки има нужда от своето “племе”, с което да случва промяната. Отучилището е платформа, която събира на едно място хора с различен опит и експертиза и стимулира обмена между тях, колективната интелигентност и раждането на нови идеи.

  Колективна интелигентност

  Не вярваме, че имаме всички отговори и цялото знание, но вярваме, че разнообразна група от хора, обединена от общо намерение би била близо до “пълното знание”. Ето защо, в отучилището знанието се съ-творява от всички заедно и е в процес на постоянно преоткриване чрез автентични и смислени разговори и интерактивни инструменти.

  Въпроси, а не отговори

  За нас е по-важен процесът отколкото крайният резултат. Ето защо се стремим да задаваме силни въпроси, които пораждат множество силни отговори, а не търсим един единствен “правилен такъв”.

 • Какво?

  Предлагаме отворени обучения, индивидуални консултации и програми

  Обучения

  От ясна лична мотивация до прототип

  Нашите интерактивни обучения помагат на предприемачите и предприемачите вътре в организациите да добият яснота, увереност и инструменти, с които да развият идеите си и да ги превърнат в устойчиви проекти. Форматите ни са отвъд традиционните бизнес обучения и са фокусирани изцяло върху предприемачите и техните идеи и са основани на принципите на учене чрез правене и активирането на колективната интелигентност и креативност. Вижте повече за първия уикенд за вътрешни предприемачи тук.

  Програми за организации

  От служител към вътрешен предприемач

  Работим с екипи, които искат да запалят искрата на предприемаческото мислене вътре в организациите си. Подкрепяме мениджъри и техните екипи с провеждането на вътрешнофирмени обучения и консултации, както и със създаването на вътрешнофирмени инкубатори и акселератори. Искате да вдъхновите служителите си да отключат предприемаческия си потенциал? Вижте нашето предложение и се свържете с нас.

  Уъркшоп Отучилище

  Щипка отучване към предприемаческите програми

  Вярата ни е, че допълваме, а не заместваме съществуващите програми за подкрепа на предприемачи (инкубатори, акселератори и академии). Нашият подход добавя стойност и различна перспектива към традиционните бизнес модели в предприемачеството и допринася за създаването на по-цялостно преживяване за стартиращите предприемачи. Вижте как можете да обогатите програмата си с модул на Отучилище.

  Училище Отучилище

  Ученето като системен процес

  В момента работим по създаването на цялостна обучителна програма за предприемачи, вътрешни предприемачи и лидери, които искат да добият нови знания и умения за развиването на техните проекти в променяща се комплексна среда. Очаквайте подробности скоро!

  Общност

  Силата на колективната интелигентност

  Част от нашата мисия е да изградим общност от предприемачи и агенти на промяната, които да се подкрепят и обменят опит и идеи. Всички участници в нашите обучения и програми стават част от тази общност.

   

 • Дизайн на процеси за ангажиране

  1 декември | София

  • Имате идея или проект, чиято устойчивост е свързана с включването на различни хора и гледни точки...
  • Търсите нови начини да ангажирате колеги и партньори около нова инициатива за промяна…
  • Искате да добиете инструменти и разбирания за планиране в бързопорменяща се среда чрез активно ангажиране на хора

  Вярваме, че наистина новите и устойчиви решения се раждат чрез включване и участие. Затова в този ден ще работим с реални казуси на участниците, ще експериментираме и ще учим от всеки присъстващ, като търсим най-добрите решения за ангажиране и въвличане на хора за по-устойчиви проекти. Използваме практични и силни инструменти и подходи като дизайн на процеси, методите на Art of Hosting, итеративно планиране и дизайн мислене.


  Работилницата дава нов поглед върху това как се случва промяната и каква е нашата роля в нея. Разглежда включването на разнообразни заинтересовани страни в процесите и проектите, които управляваме и организираме, по начин, основан на разбирането за организациите като живи ситеми, за работата като процес, а не механична последователност от дейности. Добавяме нова гледна точка към традиционните подходи на планиране и управление на проекти, като фокусът ни е важността на ангажирането на хора във всяка стъпка.

  За кого е предназначено?

  • Мениджъри на екипи и проекти

  • Специалисти по човешки ресурси

  • “Вътрешни” предприемачи

  • Представители на НПО и обществени организации

  • Предприемачи

  Какво получавате?

  • Знания и умения за дизайн на процесите на ангажиране на хора, както и провеждане на срещи, които водят до конкретни резултати и ангажират хората около обща идея или проект;

  • Структурирано време за разработване на съществуващи проекти или идеи с помощта на водещите и останалите участници;

  • Общност от съмишленици.

   

  Обучението е продължение на инициативата Уикенд за вътрешни предприемачи провела се в 2 издания през юли и октомври 2016 г.

   

  Водещи: Антон Вълков и Анна Димитрова

  Цена: 110 лв. с включен ДДС

  * Споделена икономика - в организацията на този уикенд прилагаме концепцията на споделената икономика и солидарността. Таксата за участие в курса е формирана на база разходите за неговото организиране и провеждане и е препоръчителна. Каним ви да се свържете с нас, ако не можете да си позволите пълната такса или ако искате да подкрепите друг участник.

   

 • Работилница по Дизайн на процеси

  1 декември София

 • Кои сме ние?

  Антон Вълков

  Антон има 10-годишен международен опит като консултант, предприемач и мениджър на проекти в сферите на младежките дейности, устойчивото развитие и организационната промяна. Живял и работил с разнообразни проекти в Европа и Латинска Америка, той допринася с широк спектър от умения и перспективи свързани с организационното развитие, груповата динамика и стратегическото планиране. Водещ практик на мрежата Art of Hosting в България, автор и водещ на редица обучителни формати. През 2014 г. се завръща да живее в родния си Пловдив, където е един от създателите на пространството Отсреща.

  Антон притежава бакалавърска степен по счетоводство и контрол от Стопанска академия “Д. А. Ценов” в Свищов и магистърска степен по лидерство за устойчиво развитие от Технологичния институт Блекинге в Швеция.

  LinkedIn: https://bg.linkedin.com/in/valkovanton
  Twitter​: @antonvalkov

  Email: valkov.anton@gmail.com

  Анна Димитрова

  Анна работи в пресечната точка на бизнеса и социалното въздействие вече над 10 години като ръководи и консултира амбициозни проекти във Франция, Англия и Египет. Анна прилага методите на участието в работата си както с големи компании (PwC Египет) и международни организации (GIZ, Европейска комисия), така и със стартиращи предприемачи и общности. От 2013 г. работи с водещи инкубатори за социални предприемачи в Лондон и Кайро по изграждането на по-добри процеси и услуги. Директно подкрепя и общо над 20 стартиращи социални предприемачи в стратегическото им развитие. Анна е практик в мрежата на Аrt of Hosting от 2012 г. и активно допринася за въвеждането на практиката в България.

  Анна има бакалавърска степен по политология от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по социална икономика и предприемачество от Université Lumière Lyon 2.


  LinkedIn: https://bg.linkedin.com/in/dimitrovaanna

  Twitter: @_annadimitrova

  Email: ani.dimitrova@gmail.com

 • Блог

  Антон Вълков В нашата работа се срещаме със смислени проекти, въвличащи голям брой хора, които захванати с голям ентусиазъм и вяра в първоначалната идея, по-късно се превръщат в бреме и стават неефективни, а някои просто умират. Причините за това са много, но една е сред най-често срещаните - н...
  Анна Димитрова За да си успешен в бързопроменящата се среда са нужни два ключови фактора - да привлечеш правилните хора, които да работят с теб, и да създадеш работна среда, в която те да могат да разгърнат потенциала си. Това поне твърдят Ерик Шмит и Джонатан Розенберг в книгата си "How Google...
  На 16 и 17 юли проведохме първия Уикенд за вътрешни предприемачи на Отучилище. В следващите редове споделяме какво се случи в двата дни и някои важни за нас прозрения. Отново...защо вътрешни предприемачи? Насочихме първото обучение на Отучилище към вътрешните предприемачи, водени от няколко д...
  More Posts
 • Контакти

  Ще се радваме да чуем различни мнения, идеи и обратна връзка!

  Facebook

  Twitter

  Email

 • Пишете ни

All Posts
×